فونت پنل پیشخوان وردپرس و همچنین قالب خود را تنها با نصب یک افزونه و تنها با یک کلیک تغییر دهید.

ویژگی های برجسته :

 • استفاده آسان
 • بیش از ۳۰ فونت
 • تغییر پنل پیشخوان وردپرس
 • اعمال فونت با استفاده از کلاس و یا آیدی بر روی قسمت های دلخواه سایت

لیست فونت های درون افزونه :

 • B Esfehan (بی اصفهان)
 • B Helal (بی هلال)
 • B Homa (بی هما)
 • B Jadid (بی جدید)
 • B Koodak (بی کودک)
 • B Bardiya (بی بردیا)
 • B Mahsa (بی مهسا)
 • B Mehr (بی مهر)
 • B Mitra (بی میترا)
 • B Nasim (بی نسیم)
 • B Nazanin (بی نازنین)
 • B Sina (بی سینا)
 • B Titr (بی تیتر)
 • B Yekan (بی یکان)
 • Dast Nevis (دست نویس)
 • Droid Arabic Kufi (کوفی گوگل)
 • Droid Arabic Naskh (نسخ گوگل)
 • Gandom (گندم)
 • IR Yekan (یکان)
 • IRANSans (ایران سنس)
 • IRANYekan (ایران یکان)
 • IranNastaliq (ایران نستعلیق)
 • Parastoo (پرستو)
 • Sahel (ساحل)
 • Samim (صمیم)
 • Shabnam (شبنم)
 • Shekasteh (شکسته)
 • Sultan Adan (سلطان ادان)
 • Tanha (تنها)
 • Vazir (وزیر)
 • XM Yekan (یکان)
 • Arial (آریال)
 • Comic Sans MS (کومیک سنس)
 • Tahoma (تاهوما)
 • Verdana (وردانا)

تغییرات نسخه جدید